Giải pháp Tracking

Vietnam Travel Market Tracker là giải pháp khai thác và theo dõi dữ liệu khách du lịch Việt Nam toàn diện, bao gồm du lịch nội địa và nước ngoài. Các khảo sát định kì của chúng tôi mỗi quý cho phép mọi điểm đến và doanh nghiệp du lịch nhận được những thông tin cập nhật mới nhất về những thay đổi của thị trường khách du lịch Việt Nam với mức chi phí hiệu quả.

Giải pháp Thiết kế Chuyên sâu

Với cốt lõi dựa trên khách hàng làm trọng tâm trên mọi quyết định của doanh nghiệp. Nghiên cứu toàn diện về Chân dung khách hàng dựa trên hành vi, sở thích và xu hướng của họ.
Kiểm tra, theo dõi nhận thức và mức độ sẵn sàng chi trả của các nhóm khách hàng mục tiêu trước khi triển khai mô hình, ý tưởng mới nhằm tối đa hóa hiệu quả chiến dịch.
Nâng cao các chương trình trải nghiệm khách hàng bằng cách theo dõi các giai đoạn và điểm chạm (touchpoints) trong hành trình mua hàng của họ.
Dự báo thực tế về quyết định của khách hàng dựa trên sự thấu hiểu về mức độ sẵn sàng và phản ứng của họ trước một sự kiện cụ thể.
Xác định các khía cạnh cần được cải thiện khi hiểu rõ thời điểm quan trọng và sự tương tác của khách hàng để nâng cao trải nghiệm hài lòng.
Thúc đẩy chiến lược thương hiệu với thông tin chi tiết về các chỉ số hiệu suất quan trọng bao gồm mức độ nhận biết, cảm nhận và các khía cạnh khác.
Ước tính quy mô thị trường với tổng thị trường khả dùng và mức độ sẵn sàng phục vụ nhằm đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.
Thấu hiểu cảm nhận và suy nghĩ chân thực của khách mục tiêu qua việc đo lường nhận thức và quan điểm của du khách về điểm đến cụ thể.

Cách Tiếp Cận

Để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp, Outbox tìm hiểu về nhu cầu thật sự của khách hàng. Từ đó, chúng tôi đặt ra các mục tiêu hiệu quả với phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu rõ ràng phù hợp với từng kế hoạch, chiến lược doanh nghiệp.
Nghiên cứu thị trường hiệu quả có nghĩa là chuyển đổi dữ liệu thành insight có khả năng thực thi. Outbox không chỉ cung cấp dữ liệu, mà còn giải thích đầy đủ thông tin về kết quả có ý nghĩa như thế nào đối với các câu hỏi và mục tiêu chính của việc nghiên cứu.
Đáp ứng yêu cầu Khách hàng là mục tiêu của chúng tôi, nhưng để vượt trên cả sự mong đợi mới chính là ưu tiên hàng đầu của Outbox. Chúng tôi không chỉ cung cấp báo cáo, mà là giải pháp để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu Chuyện Khách Hàng