Tầng lớp trung lưu sẽ tác động đến sự phát triển du lịch outbound Việt Nam

Du lịch nước ngoài (outbound) giờ đây đã không còn là đặc quyền riêng dành cho một số ít người như giới thượng lưu hay những du khách công vụ nữa. Ngày càng có nhiều người cố gắng thực hiện một hoặc thậm chí là nhiều chuyến đi nước ngoài mỗi năm, trừ lúc đại…