HSG – Đo lường mức độ tiếp nhận ý tưởng dự án đầu tư khu du lịch của du khách mục tiêu

HSG – Đo lường mức độ tiếp nhận ý tưởng dự án đầu tư khu du lịch của du khách mục tiêu Năm: 2022 Thách thứcTập đoàn HSG triển khai đầu tư dự án khu du lịch phức hợp với mô hình sản phẩm khác biệt tại một điểm đến du lịch nổi tiếng nhưng…