SINGAPORE – Định hình hành trình du khách khuyến thưởng Outbound Việt Nam

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) SINGAPORE – Định hình hành trình du khách khuyến thưởng Outbound Việt Nam Năm: 2022 Thách thứcNhờ sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế trong những năm trở lại đây, nhu cầu du lịch khuyến thưởng của thị trường Việt Nam đã có những bước tăng trưởng…