KHÁNH HÒA – Đánh giá chuỗi cung ứng lưu trú du lịch tại Khánh Hoà cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang

Vịnh Nha Trang KHÁNH HÒA – Đánh giá chuỗi cung ứng lưu trú du lịch tại Khánh Hoà cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang Năm: 2020 Thách thứcKhánh Hoà là một trong những điểm đến du lịch quan trọng bậc nhất Việt Nam giai đoạn 2015-2019 với tốc độ…