ĐÀ NẴNG – Đo lường mức độ sẵn sàng du lịch trở lại của thị trường mục tiêu

Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng Đo lường mức độ sẵn sàng du lịch trở lại của thị trường mục tiêu Năm: 2021 Thách thứcSau hơn một năm phải đóng cửa du lịch quốc tế hoàn toàn do những ảnh hưởng của Covid-19, du lịch Đà Nẵng đứng trước nhiệm vụ phải nhanh…