Du khách Việt quan tâm thông tin về sự an toàn điểm du lịch nước ngoài hậu COVID-19

Khách du lịch Việt Nam xem thông tin về sự an toàn của điểm đến là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm du lịch. Đây là một trong những mối quan tâm mới của du lịch nước ngoài (outbound) do ảnh hưởng của đại dịch, được đề cập…