Đà Nẵng tiên phong ứng dụng dữ liệu nghiên cứu thị trường để nâng cao hiệu quả quản lý và xúc tiến điểm đến

Tại thành phố Đà Nẵng, ngày 11/05/2023, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox (Sau đây được gọi tắt là Outbox) ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành và hỗ trợ điểm đến Đà Nẵng trong tiến trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng dữ liệu…