Thị trường du lịch Đông Nam Á tháng 3/2023: Tỷ lệ tăng trưởng khách quốc tế tăng đáng kể, trừ Việt Nam

Số liệu từ Tổng cục Du lịch của các quốc gia Đông Nam Á trong tháng 3/2023 cho thấy dấu hiệu tích cực hơn 2 tháng trước đó. Nhìn chung, số lượt khách quốc tế tới các nước đều ghi nhận mức cao hơn tháng 1 và tháng 2, ngoại trừ Việt Nam giảm nhẹ…

Thị trường du lịch Đông Nam Á tháng 1/2023: Khởi sắc nhưng chưa hoàn toàn phục hồi

Năm 2022, năm đầu tiên của quá trình phục hồi hậu COVID, thị trường du lịch của khu vực Đông Nam Á chứng kiến sự tăng trưởng mạnh so với năm trước đó, theo UNWTO. Tuy nhiên, ngành du lịch nhìn chung vẫn chưa thể đạt mức trước đại dịch (2019). Năm ngoái, Đông Nam…