Thị trường du lịch Đông Nam Á tháng 3/2023: Tỷ lệ tăng trưởng khách quốc tế tăng đáng kể, trừ Việt Nam

Số liệu từ Tổng cục Du lịch của các quốc gia Đông Nam Á trong tháng 3/2023 cho thấy dấu hiệu tích cực hơn 2 tháng trước đó. Nhìn chung, số lượt khách quốc tế tới các nước đều ghi nhận mức cao hơn tháng 1 và tháng 2, ngoại trừ Việt Nam giảm nhẹ…