Tạo đà phát triển bằng cách gia tăng ngân sách nghiên cứu thị trường

Ngân sách marketing trong những năm gần đây tương đối “ảm đạm” do những tác động của đại dịch, lạm phát hay sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mức chi dành cho nghiên cứu thị trường lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược khi ghi nhận sự tăng trưởng.…