Outbox Insight: Nơi kết nối các điểm dữ liệu của thị trường du lịch

Với việc tái định vị thương hiệu và ra mắt báo cáo mới nhất “Khách Việt đã kết nối lại với thị trường outbound như thế nào?”, The Outbox Company (gọi tắt là Outbox) sẽ tập trung chủ yếu vào từ khóa “dữ liệu” và “insight” trong các hoạt động của mình. Hai khái niệm…