Đà Nẵng tiên phong ứng dụng dữ liệu nghiên cứu thị trường để nâng cao hiệu quả quản lý và xúc tiến điểm đến

Tại thành phố Đà Nẵng, ngày 11/05/2023, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox (Sau đây được gọi tắt là Outbox) ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành và hỗ trợ điểm đến Đà Nẵng trong tiến trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng dữ liệu…

Tạo đà phát triển bằng cách gia tăng ngân sách nghiên cứu thị trường

Ngân sách marketing trong những năm gần đây tương đối “ảm đạm” do những tác động của đại dịch, lạm phát hay sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, mức chi dành cho nghiên cứu thị trường lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược khi ghi nhận sự tăng trưởng.…

Tầm quan trọng của Theo dõi (Tracking) trong nghiên cứu thị trường

Trong kinh doanh, việc kịp thời nắm bắt và xoay chuyển theo những đổi thay đáng kể của thị trường lẫn người tiêu dùng rất quan trọng. Một ví dụ dễ thấy là giai đoạn trong và sau dịch COVID-19 diễn ra, dưới các hạn chế về di chuyển và đi lại, dịch vụ trực…