Du khách Việt quan tâm thông tin về sự an toàn điểm du lịch nước ngoài hậu COVID-19

Khách du lịch Việt Nam xem thông tin về sự an toàn của điểm đến là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm du lịch. Đây là một trong những mối quan tâm mới của du lịch nước ngoài (outbound) do ảnh hưởng của đại dịch, được đề cập…

Outbox Insight: Nơi kết nối các điểm dữ liệu của thị trường du lịch

Với việc tái định vị thương hiệu và ra mắt báo cáo mới nhất “Khách Việt đã kết nối lại với thị trường outbound như thế nào?”, The Outbox Company (gọi tắt là Outbox) sẽ tập trung chủ yếu vào từ khóa “dữ liệu” và “insight” trong các hoạt động của mình. Hai khái niệm…