[Cập nhật Dự Án] Khách du lịch đã có thể đánh giá chất lượng Đà Nẵng tại hơn 100 địa điểm trên Thành phố

Dự án đo lường mức độ hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng được thực hiện giữa TTXT Đà Nẵng và Outbox đã chính thức trong giai đoạn triển khai thực hiện. Để tối ưu hóa khả năng tiếp cận của bảng khảo sát đến du khách, TTXT Đà Nẵng và Outbox đã làm việc…