Thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn: Vai trò và những vấn đề thường thấy

Bảng câu hỏi phỏng vấn đóng một phần quan trọng trong phương pháp thu thập dữ liệu, cho phép ghi lại các câu trả lời theo cách nhất quán để tạo điều kiện phân tích dữ liệu. Là một công ty nghiên cứu thị trường, The Outbox Company rất chú trọng tới việc thiết kế…

The Outbox Company và Bước chuyển mình của Giải pháp cung cấp dữ liệu cho ngành du lịch Việt

Sau hơn 5 năm hoạt động với nhiều cột mốc quan trọng khẳng định vị thế và thành công nhất định, Outbox đã quyết định tái định vị thương hiệu, tập trung phát triển hai mảng cốt lõi bao gồm Outbox Insight và Outbox Research. Trong bước chuyển mới, Outbox sẽ cung cấp các giải…