Điều gì khiến thị trường du lịch outbound Ấn Độ ngày càng hấp dẫn?

Thị trường du lịch nước ngoài của Ấn Độ đã rất lớn và không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tốc độ tăng trưởng của thị trường này sẽ chậm lại. Đã đến lúc ngành du lịch toàn cầu và các doanh nghiệp chú ý đến với hy vọng chiếm được thị phần…