The Outbox Company ra mắt báo cáo tóm tắt (Outbox Capture) về “Xu hướng Du lịch Nước Ngoài Việt Nam 2022”

Tp.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Công ty Nghiên cứu thị trường Outbox ra mắt Outbox Capture “Xu hướng Du lịch Nước ngoài Việt Nam 2022” thể hiện các thông tin số liệu nổi bật được phân tích về xu hướng và hành vi của du khách Việt đối với du lịch nước ngoài…

The Outbox Company và Bước chuyển mình của Giải pháp cung cấp dữ liệu cho ngành du lịch Việt

Sau hơn 5 năm hoạt động với nhiều cột mốc quan trọng khẳng định vị thế và thành công nhất định, Outbox đã quyết định tái định vị thương hiệu, tập trung phát triển hai mảng cốt lõi bao gồm Outbox Insight và Outbox Research. Trong bước chuyển mới, Outbox sẽ cung cấp các giải…