Outbox Insight: Nơi kết nối các điểm dữ liệu của thị trường du lịch

Với việc tái định vị thương hiệu và ra mắt báo cáo mới nhất “Khách Việt đã kết nối lại với thị trường outbound như thế nào?”, The Outbox Company (gọi tắt là Outbox) sẽ tập trung chủ yếu vào từ khóa “dữ liệu” và “insight” trong các hoạt động của mình. Hai khái niệm…

The Outbox Company và Bước chuyển mình của Giải pháp cung cấp dữ liệu cho ngành du lịch Việt

Sau hơn 5 năm hoạt động với nhiều cột mốc quan trọng khẳng định vị thế và thành công nhất định, Outbox đã quyết định tái định vị thương hiệu, tập trung phát triển hai mảng cốt lõi bao gồm Outbox Insight và Outbox Research. Trong bước chuyển mới, Outbox sẽ cung cấp các giải…