Tầm quan trọng của Theo dõi (Tracking) trong nghiên cứu thị trường

Trong kinh doanh, việc kịp thời nắm bắt và xoay chuyển theo những đổi thay đáng kể của thị trường lẫn người tiêu dùng rất quan trọng. Một ví dụ dễ thấy là giai đoạn trong và sau dịch COVID-19 diễn ra, dưới các hạn chế về di chuyển và đi lại, dịch vụ trực…