The Outbox Company ra mắt báo cáo “Triển vọng Du lịch Việt Nam 2023”: Dự báo không có xu hướng nào chi phối thị trường

Công ty nghiên cứu thị trường du lịch The Outbox Company vừa phát hành báo cáo “Triển vọng Du lịch Việt Nam 2023”. Báo cáo điểm lại tình hình thị trường du lịch năm 2022 và dự báo xu hướng du lịch năm nay. Theo báo cáo, sẽ không có xu hướng mới nổi bật…