Hiệu suất du lịch Đông Nam Á tháng 9/23: Việt Nam và Indonesia hoàn thành mục tiêu năm

Hiệu suất hoạt động du lịch khu vực Đông Nam Á chứng kiến một sự suy giảm đáng kể trong tháng 9 năm 2023 với mức giảm hơn 18% về tổng lượng khách đến khu vực (thông qua 6 quốc gia thống kê) từ 7,029,210 còn 5,750,050 lượt khách. Thái Lan mặc dù vẫn giữ…