Hiệu suất du lịch Đông Nam Á tháng 6/2023: đạt mức độ tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm

Tháng 6 là thời gian bắt đầu của mùa cao điểm du lịch hè. Do đó, tổng lượng khách du lịch quốc tế tại Đông Nam Á cũng đã có phần tăng nhất định khoảng 7,8%, từ 5.819.587 lên 6.273.312 lượt khách, phục hồi hơn 75% so với cùng kỳ năm 2019. Đây cũng là…

[Cập nhật Dự Án] Khách du lịch đã có thể đánh giá chất lượng Đà Nẵng tại hơn 100 địa điểm trên Thành phố

Dự án đo lường mức độ hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng được thực hiện giữa TTXT Đà Nẵng và Outbox đã chính thức trong giai đoạn triển khai thực hiện. Để tối ưu hóa khả năng tiếp cận của bảng khảo sát đến du khách, TTXT Đà Nẵng và Outbox đã làm việc…