Tầm quan trọng của Theo dõi (Tracking) trong nghiên cứu thị trường

Trong kinh doanh, việc kịp thời nắm bắt và xoay chuyển theo những đổi thay đáng kể của thị trường lẫn người tiêu dùng rất quan trọng. Một ví dụ dễ thấy là giai đoạn trong và sau dịch COVID-19 diễn ra, dưới các hạn chế về di chuyển và đi lại, dịch vụ trực…

Thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn: Vai trò và những vấn đề thường thấy

Bảng câu hỏi phỏng vấn đóng một phần quan trọng trong phương pháp thu thập dữ liệu, cho phép ghi lại các câu trả lời theo cách nhất quán để tạo điều kiện phân tích dữ liệu. Là một công ty nghiên cứu thị trường, The Outbox Company rất chú trọng tới việc thiết kế…

4 thương hiệu lớn phát triển dựa trên nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường giúp các doanh nghiệp và tổ chức củng cố danh tiếng, nâng cao nhận thức về thương hiệu, hiểu phân khúc thị trường và xu hướng trên thị trường cũng như nâng cao hiệu quả marketing sản phẩm. Hãy cùng điểm qua một số thương hiệu phát triển dựa trên nghiên…