Tổng Quan

Giải pháp Sentiment Tracking giúp hiểu rõ hơn về sự mong đợi của thị trường đối với một sự kiện nhất định bằng cách đo lường ý kiến và phản ứng của Khách hàng với quyết định mua hàng, sự kiện hoặc chiến dịch; qua đó giúp doanh nghiệp có được dự báo thực tế về quyết định của Khách hàng để cải tiến và thích ứng tốt hơn.

Thông Tin Giải Pháp

Giải pháp giúp thấu hiểu sâu sắc về cách Khách hàng cảm nhận thương hiệu/sự kiện cụ thể, bao gồm:
Mức độ hào hứng của Khách hàng đối với ý định tiêu dùng, hoặc chiến dịch thương hiệu
Mức độ sẵn sàng tiêu thụ sản phẩm/dịch vụ
Những rào cản mà Khách hàng nhận thấy
Dự định chi tiêu của Khách hàng đối với các danh mục sản phẩm tương tự

Lý Do Nên Chọn