VAT Invoice Information(Thông tin Hóa đơn)

After placing an order successfully, please fill in the required information in the form below for Outbox to issue an invoice VAT within 10 – 15 days from the registration date.

(Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu vào Đơn bên dưới. Outbox xuất hóa đơn VAT trong vòng 10 – 15 ngày kể từ ngày đăng ký.)