Đà Nẵng tiên phong ứng dụng dữ liệu nghiên cứu thị trường để nâng cao hiệu quả quản lý và xúc tiến điểm đến

Tại thành phố Đà Nẵng, ngày 11/05/2023, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP. Đà Nẵng và Công ty TNHH Outbox (Sau đây được gọi tắt là Outbox) ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành và hỗ trợ điểm đến Đà Nẵng trong tiến trình chuyển đổi số thông qua ứng dụng dữ liệu…

The Outbox Company ra mắt báo cáo “Triển vọng Du lịch Việt Nam 2023”: Dự báo không có xu hướng nào chi phối thị trường

Công ty nghiên cứu thị trường du lịch The Outbox Company vừa phát hành báo cáo “Triển vọng Du lịch Việt Nam 2023”. Báo cáo điểm lại tình hình thị trường du lịch năm 2022 và dự báo xu hướng du lịch năm nay. Theo báo cáo, sẽ không có xu hướng mới nổi bật…

The Outbox Company phát hành Báo cáo tóm tắt (Outbox Capture) “Xu hướng du lịch quốc tế của Hàn Quốc – Nhật Bản – Đài Loan”

Công ty nghiên cứu thị trường du lịch The Outbox Company ra mắt Báo cáo tóm tắt (Outbox Capture) “Xu hướng du lịch quốc tế của Hàn Quốc – Nhật Bản – Đài Loan”. Báo cáo đưa ra những số liệu và thông tin xoay quanh hành vi và tâm lý đi du lịch nước…

The Outbox Company ra mắt báo cáo tóm tắt (Outbox Capture) về “Xu hướng Du lịch Nước Ngoài Việt Nam 2022”

Tp.HCM, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Công ty Nghiên cứu thị trường Outbox ra mắt Outbox Capture “Xu hướng Du lịch Nước ngoài Việt Nam 2022” thể hiện các thông tin số liệu nổi bật được phân tích về xu hướng và hành vi của du khách Việt đối với du lịch nước ngoài…