Tổng Quan

Giải pháp Market Profiling đưa ra chân dung cụ thể và hành vi tiêu dùng của Khách hàng mục tiêu nhằm xác định phân khúc thị trường, tạo ra cái nhìn rõ hơn về nhu cầu và mối quan tâm của họ, từ đó quyết định sản phẩm và marketing cho phù hợp.

Thông Tin Giải Pháp

Giải pháp giúp thấu hiểu sâu sắc về:
Điều khiến Khách hàng hiện tại/tiềm năng tìm thấy doanh nghiệp của bạn
Nơi khách hàng có khả năng tương tác nhất với sản phẩm/dịch vụ của bạn
Những điều thu hút mong đợi và nhu cầu của Khách hàng
Hành vi tiêu dùng của khách hàng.

Lý Do Nên Chọn