Insight Snapshot Hành vi du lịch của khách Việt – Hè 2021

Tổng quan báo cáo

Insight Snapshot Hành vi du lịch của khách Việt – Hè 2021 được phát hành bởi The Outbox Company – công ty tiên phong cung cấp các giải pháp nghiên cứu và tư vấn chuyên sâu cho ngành du lịch và khách sạn.

Insight Snapshot Hành vi du lịch của khách Việt – Hè 2021 sẽ giúp người đọc:

1. Thấu hiểu hành vi của du khách tại mỗi thời điểm trước, trong và sau khi du lịch
2. Tìm ra yếu tố quyết định đến việc du lịch được chia ra theo từng Gens (X, Y, Z)
3. Nắm bắt những kết luận quan trọng rút ra từ mỗi nhóm yếu tố được nghiên cứu

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Các nội dung cơ bản

1. Hành vi du lịch của khách Việt Nam
2. Hành vi khách du lịch theo tour
3. Hành vi khách du lịch tự túc