Mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt

Tổng quan báo cáo

Thực tế cho thấy, dưới tác động của Covid-19, tâm lý và hành vi của du khách thay đổi qua thời gian nhằm thích nghi và xây dựng nên những ‘bình thường mới’ ở mọi hoạt động trong cuộc sống. Những thay đổi này diễn ra với chu kì ngắn và liên tục theo diễn biến của đại dịch, do đó việc theo dõi thay đổi trong hành vi và tâm lý của du khách qua thời gian sẽ giúp các doanh nghiệp trong ngành hiểu rõ hơn về du khách trong bối cảnh mới để có những chiến lược kinh doanh phù hợp.

Hiểu được tầm quan trọng của chỉ số về mức độ sẵn sàng của du khách (sentiment index) cho sự khởi động trở lại của du lịch, Outbox đã tiến hành thực hiện và cho ra mắt báo cáo “Mức độ sẵn sàng trở lại của du khách Việt”. Trong đó, chân dung khách du lịch Việt Nam qua các Gen và những thay đổi trong mức độ sẵn sàng cũng như nhận thức của họ về hoạt động du lịch trong thời gian sắp tới sẽ được phân tích và đánh giá kĩ càng.

Với định vị mới tập trung vào các giải pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu chất lượng, tối ưu cho ngành du lịch, chúng tôi tin rằng việc theo dõi thường xuyên những chỉ số về sự thay đổi của không chỉ du khách mà cả vận hành kinh doanh của doanh nghiệp sẽ trở thành xu hướng quan trọng để ngành du lịch phục hồi và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Ngôn ngữ Báo cáo: Tiếng Việt

Các nội dung cơ bản của Báo cáo

1. Chân dung khách du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới
2. Mức độ sẵn sàng đi du lịch trở lại của du khách Việt Nam