Vietnamese Travel Sentiment Snapshot Kỳ Tháng 06-09/2022

Tổng quan báo cáo

Tiếp nối hai đợt khảo sát về mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt (Vietnamese Travel Sentiment) được thực hiện vào tháng 10/2021 và tháng 11/2021, Outbox tiếp tục tiến hành đo lường mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của khách Việt dưới những tác động của COVID-19 cho mùa du lịch hè 2022 nhằm cung cấp cho ngành du lịch một cái nhìn toàn diện về những thay đổi của thị trường khách Việt qua các giai đoạn.

Báo cáo “Vietnamese Travel Sentiment Snapshot kỳ tháng 06-09/2022” là kết quả nằm trong chuỗi nghiên cứu Vietnam Travel Tracker, được thực hiện vào tháng 5/2022, trong đó tập trung tìm hiểu mức độ sẵn sàng, suy nghĩ và nhận thức cũng như thị hiếu du lịch của du khách Việt khi quay trở lại du lịch trong giai đoạn hè năm 2022.

Thông qua những thông tin và dữ liệu từ báo cáo này, Outbox mong muốn mang đến một cái nhìn tổng quan về thị trường khách Việt, trọng tâm là cảm nhận của họ đối với sự phục hồi của thị trường nội địa và trải nghiệm du lịch, những mối quan tâm/lo ngại của họ trong việc đi du lịch trở lại, và thị hiếu mới trong việc lựa chọn điểm đến quốc tế. Từ đó, việc nắm bắt chỉ số Vietnamese Travel Sentiment sẽ giúp các doanh nghiệp và điểm đến tại Việt Nam có được những căn cứ để xác định mức độ sẵn sàng du lịch của du khách Việt trước mỗi mùa du lịch cao điểm cũng như xây dựng những kế hoạch chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới.

Ngôn ngữ báo cáo: Tiếng Việt

Các nội dung cơ bản của Báo cáo

Báo cáo “Vietnamese Travel Sentiment Snapshot kỳ tháng 06-09/2022” gồm 3 phần chính:

1. Tình hình du lịch nội địa

2. Các mối quan tâm/lo ngại của du khách Việt khi quay trở lại du lịch

3. Thị hiếu lựa chọn điểm đến quốc tế”