Nghiên Cứu Thói Quen Sử Dụng Thiết Bị Di Động Của Khách Millennials Việt Nam Khi Đi Du Lịch

Tổng quan báo cáo

Báo cáo “Nghiên cứu thói quen sử dụng thiết bị di động của khách Millennials Việt Nam khi đi du lịch” được phát hành bởi The Outbox Company – công ty khởi nghiệp tiên phong tại Việt Nam cung cấp các giải pháp nghiên cứu và tư vấn độc lập chuyên sâu về ngành du lịch và khách sạn.

Báo cáo này được xây dựng nhằm mục tiêu phân tích và mô tả hành vi sử dụng điện thoại của thế hệ Millennials Việt Nam khi đi du lịch.

Bên cạnh đó, chủ đề A Journey of Me – HÀNH TRÌNH THẤU HIỂU ‘TÔI’ trong nghiên cứu của Amadeus (2017) với những giá trị nhằm chuyển đổi ngành du lịch theo hướng thấu hiểu sâu sắc du khách hơn ở mỗi điểm chạm trong hành trình du lịch cũng là nguồn cảm hứng để chúng tôi đưa ra các phân tích trong báo cáo.

Ngôn ngữ Báo cáo: Tiếng Việt

Các nội dung cơ bản của Báo cáo

Năm 2019, thế hệ Millennials Việt Nam (độ tuổi từ 26 đến 35 tuổi) đại diện cho 25,5% tổng dân số. Millennials đang thúc đẩy sự thay đổi lớn trong ngành du lịch. Để hiểu chính xác Millennials đang làm điều này như thế nào, các cơ quan quản lý điểm đến (DMOs) cũng như những nhà cung cấp dịch vụ du lịch, lữ hành phải thực sự hiểu được những đặc tính và tâm lý của nhóm khách này, thông qua việc xem xét các sự kiện đã ảnh hưởng đến họ, giá trị của họ và cả lựa chọn tiêu dùng của họ cho các sản phẩm dịch vụ ngoài ngành du lịch. Bên cạnh việc chia sẻ một số đặc tính chung nhất định, Millennials ở các khu vực khác nhau trên thế giới sẽ có những hành vi và sở thích trải nghiệm khác nhau. Thế hệ Millennials Việt Nam cũng không ngoại lệ, những đặc điểm về kinh tế, đời sống và văn hoá đã tạo nên những nét khác biệt trong hành vi và trải nghiệm của họ trong công việc và cả hoạt động du lịch.

Hành trình thấu hiểu thói quen sử dụng thiết bị di động của ‘TÔI’ – khách Millenials Việt bao gồm:

1. Hiểu ‘TÔI’ (đặc điểm chính của thế hệ Millenials Việt Nam)
2. Truyền cảm hứng cho ‘TÔI’ (cách nhóm khách Millennials Việt tìm kiếm cảm hứng và thông tin khi đi du lịch)
3. Kết nối ‘TÔI’ (cách khách Millennials Việt kết nối thiết bị di động của họ)
4. Chăm sóc ‘TÔI’ (khách Millennials Việt Nam sử dụng thiết bị di động để làm gì khi đi du lịch)